Elektromagnetická indukce

Pohled na experiment


Magnetická indukce B20 mT
Rozměry cívky29 mm x 29 mm
Počet závitů18/36
Graf indukovaného elektrického napětí
Regulace otáček cívky (ovládací napětí na motorku)
Počet závitů cívky
Záznam dat
Výběr měření